Monessa koodi-sivulla on kaksi tai kolme koodia. Olen alkuun ilmoittanut kuinka monta koodia sivu sisältää ja molemmat on eritelty isoilla nimikkeillä tai pohjakuvilla.
Katso tarkkaan että olet ottanut oikean koodin ja poista ylimääräiset kirjotukset, niin pohja toimii.
TARKKAAVAISUUTTA=)!